Galego Castellano

Impresos electorais

Voto por correo:

 • EPG 4.1: Solicitude voto por correo: Descarga aquí
 • EPG 4.7: Solicitude de voto por correo de electores temporalmente no estranxeiro: Descarga aquí

Concellos:

 • EPG 5.1: Lista de electores capacitados para presidentes de mesa electoral ou suplente: Descarga aquí
 • EPG 5.2Lista de electores capacitados para vocais de mesa electoral ou suplentes: Descarga aquí
 • EPG 5.3: Comunicación dos concellos á XEZ da formación das mesas electorais: Descarga aquí
 • EPG 5.4: Nombramento dos membros das mesas: Descarga aquí
 • EPG 5.6: Comunicación aos/ás xuices de 1ª instancia ou paz da composición das mesas electorais: Descarga aquí
 • EPG 5.7: Citación definitiva ás persoas que integran as mesas electorais : Descarga aquí
 • Instrucións Económico Administrativas Secretarios/as Concellos: Descarga aquí

Membros de mesa:

 • EPG 7.8: Recibo do xuiz de 1ª instancia ou paz xustificativo entrega sobres 1 e 2
 • EPG 7.9: Recibo do xuiz de 1ª instancia ou paz xustificativo entrega sobre 3

Candidaturas e partidos políticos:

 • EPG 3.1: Comunicación da constitución da coalición electoral: Descarga aquí
 • EPG 3.2: Comunicación por unha xunta electoral á Xunta Electoral de Galicia: Descarga aquí
 • EPG 3.3: Presentación de candidatura / candidatos/as ao Parlamento de Galicia: Descarga aquí
 • EPG 3.4:Presentación de candidatos/as ó Parlamento de Galicia por agrupacíon de electores (folla de sinaturas): Descarga aquí
 • EPG 6.1: Credencial nomeamento interventor/a: Descarga aquí
 • EPG 6.3: Credencial nomeamento apoderado/a: Descarga aquí
 • EPG 10:  Credencial de diputado/ a do Parlamento de Galicia: Descarga aquí

Voto exterior:

 • EPG 9.4: Acta de constitución da mesa electoral para o escrutinio de votación dos/as residentes ausentes no estranxeiro: Descargar aquí
 • EPG 9.5: Acta de escrutinio para a votación dos/as residentes ausentes no estranxeiro: Descargar aquí
 • EPG 9.5a: Anexo á acta de escrutinio para a votación dos/as residentes ausentes no estranxeiro: Descargar aquí
 • EPG 9.6: Acta para o/a funcionario/a consular para a votación dos/as residentes ausentes no estranxeiro: Descargar aquí
 • EPG 9.6a: Anexo á acta para o/a funcionario/a consular para a votación dos/as residentes ausentes no estranxeiro: Descargar aquí
 • EPG 9.6b: Anexo á acta para o/a funcionario/a consular para a votación dos/as residentes ausentes no estranxeiro (Distribución de votos por Xunta Electoral Provincial) : Descargar aquí
 • EPG 9.6c: Acta adicional o/a funcionario/a consular para a votación dos/as residentes ausentes no estranxeiro: Descargar aquí

Xuntas electorais:

 • EPG 8.1: Credencial nomeamento de representante da administración: Descarga aquí
 • EPG 9.1: Acta de constitución da xunta para o escrutinio xeral: Descarga aquí
 • EPG 9.2: Acta de escrutinio: Descargar aquí
 • EPG 9.3: Acta da/s sesión/es do escrutinio: Descargar aquí
 • EPG 9.5b: Acta adicional para a Xunta Electoral Provincial para a votación dos/as residentes ausentes no estranxeiro: Descargar aquí
 • EPG 9.7: Acta de proclamación:Descargar aquí
 • Instrucións Económico Administrativas Presidentes/as Xuntas Electorais: Descarga aquí

 

Os documentos desta lista están en formato PDF. Para a súa correcta visualización necesita usar o seguinte programa informático:Adobe PDF