Galego Castellano

Lexislación Estatal

 

DISPOSICIÓNS XERAIS SOBRE O RÉXIME ELECTORAL

1. DEREITO DE SUFRAXIO ACTIVO E PASIVO (CONTIDOS NON DISPOÑIBLES EN GALEGO)

2. CENSO ELECTORAL (CONTIDOS NON DISPOÑIBLES EN GALEGO)

3. CANDIDATURAS (CONTIDOS NON DISPOÑIBLES EN GALEGO)

4. PROCEDEMENTO ELECTORAL (CONTIDOS NON DISPOÑIBLES EN GALEGO)